PHOWA – PHÁP TU THÙ THẮNG GIÚP GIẢI THOÁT NGAY TRONG 1 ĐỜI…

PHOWA – PHÁP TU THÙ THẮNG GIÚP GIẢI THOÁT NGAY TRONG 1 ĐỜI
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

📜Phowa là một pháp tu thù thắng nhằm chuyển di tâm thức của người chết tức thời vãng sinh về cõi Tịnh độ của chư Phật, trong đó, phổ biến nhất là cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.

📜Pháp tu Phowa – chuyển di tâm thức được biết đến như một phương tiện giải thoát tức thì, là pháp tu cốt yếu của các hành giả Kim cương thừa. Những hành giả với tâm chí thành thanh tịnh và mạnh mẽ có thể thành tựu pháp đạt giải thoát trong vòng vài ngày, và trong trường hợp những hành giả thượng thừa, chỉ trong khoảng thời gian một hay hai ngày. Các hành giả biết tinh tấn trì giữ thực hành pháp này cũng có thể tự hộ niệm giải thoát khi cái chết xảy đến. Hơn thế nữa, đây là phương tiện thù thắng để hành giả có thể giúp đỡ và hộ niệm giải thoát những người đang trong tiến trình chết.

http://daibaothapmandalataythien.org/node/8172
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời