Vì sao chân ngôn bắt đầu bằng chủng tử “OM”?

VÌ SAO CHÂN NGÔN BẮT ĐẦU BẰNG CHỦNG TỬ “OM”
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

💠Trong Đại thừa, chúng ta thường niệm bắt đầu bằng chữ “Nam mô” để thể hiện Tâm chí thành. Tâm chí thành được thể hiện qua cả thân, khẩu và ý. Thân đỉnh lễ là thể hiện sự chí thành của thân, miệng trì tụng “Nam mô…” là thể hiện sự chí thành của khẩu, tâm chúng ta tha thiết hướng về Đức Phật là sự chí thành của ý, như thế chữ “Nam mô” là thể hiện tâm chí thành của cả thân, khẩu và ý. Trong truyền thống Kim Cương thừa, câu chân ngôn thường bắt đầu bằng chủng tử “OM”. Chữ OM là tượng trưng cho năng lượng của vũ trụ vô cùng mạnh mẽ và to lớn.

💠Theo cách gọi của người thế tục, năng lượng của vũ trụ bao gồm năng lượng âm và dương, còn trong Kim Cương thừa là năng lượng của phụ tính và mẫu tính, hay là năng lượng vi tế mạnh mẽ hài hòa của từ bi và trí tuệ. Vì thế khi câu chân ngôn chúng ta bắt đầu bằng chữ chủng tử OM để thu gom năng lượng tinh tế mạnh mẽ của vũ trụ, hay là thu gom năng lượng hài hòa của từ bi và trí tuệ để trợ giúp cho sự thực hành của mình dễ dàng phát triển trí tuệ, từ bi, mới hy vọng đạt được kết quả tốt đẹp…

http://daibaothapmandalataythien.org/vi-sao-chan-ngon-bat-dau-bang-chung-tu-om

Vì sao chân ngôn bắt đầu bằng chủng tử “OM”?

Vì sao chân ngôn bắt đầu bằng chủng tử “OM”?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời