️”LUÂN XA” LÀ GÌ? CÁC HÀNH GIẢ KIM CƯƠNG THỪA KHAI MỞ LUÂN XA NHƯ THẾ NÀO?️…

☀️”LUÂN XA” LÀ GÌ? CÁC HÀNH GIẢ KIM CƯƠNG THỪA KHAI MỞ LUÂN XA NHƯ THẾ NÀO?☀️

?Thuật ngữ “luân xa”trong tiếng Phạn gọi là “chakra” dùng để chỉ trung tâm năng lượng bên trong cơ thể con người. Hệ thống luân xa đã được các hành giả Kim Cương thừa trải nghiệm và thấu hiểu trong nhiều thế kỷ để chứng đạt Giác ngộ.

⭐️Cơ chế vận hành⭐️

?Sinh lý học trong Phật giáo Kim Cương thừa đề cập đến ba kinh mạch năng lượng vi tế chính tồn tại trong cơ thể con người, chạy song song từ đỉnh đầu đến đốt xương cùng.

Ở những điểm nhất định bên trong cơ thể, hai đường kinh mạch chạy hai bên sẽ thắt nút quanh đường kinh mạch trung ương, và do đó tạo thành các nút thắt cản trở dòng chảy của năng lượng vi tế bên trong kinh mạch trung ương.

Chính những nhánh rẽ thành một vài đường của các kinh mạch tại khu vực các nút thắt đó tạo thành một luân xa hay trung tâm năng lượng. Các luân xa đóng vai trò máy bơm hoặc van điều tiết dòng chảy năng lượng trong khắp cơ thể. Việc khai mở các nút thắt này sẽ giúp hành giả tu tập (ở mức độ cao cấp) chứng đạt Giác ngộ.

?Để thành tựu điều này, các hành giả Kim Cương thừa thực hành các pháp tu Mật thừa bí truyền cao cấp như Yoga Nội hỏa.

Nhờ năng lực tu tập thiền định, hành giả châm lửa nội hỏa tại luân xa rốn, đẩy ngọn lửa này đi lên dọc theo kinh mạch trung ương, khai mở các luân xa trên đường đi cho đến khi tới luân xa cao nhất (còn gọi là Luân xa Hỷ lạc) nằm trên đỉnh đầu. Khi năng lượng nội hỏa tiếp xúc với giọt tinh chất trắng (giọt tinh túy Bồ đề tâm sắc trắng nhận từ người cha khi sự sống được tạo ra) tại luân xa đỉnh đầu, hành giả trải nghiệm Đại hỷ lạc và chứng đạt giác ngộ.

Khi được khai mở trọn vẹn, hành giả sẽ thực chứng rằng Thân mình (thân vi tế hay thân Kim cương) thực chất là chỗ an trụ của chư Phật và Bồ tát, các luân xa là những Mạn đà la bên trong của Ngũ Trí Phật. Lịch sử kể rằng Đức Liên Hoa Sinh đã từng hạnh ngộ Dakini Trí tuệ, và được khai thị chỉ bày toàn bộ cảnh giới Phật Bản tôn Mandala An Bình và Uy Mãnh trong thân vi tế của Dakini…

https://shophoavouu.com/luan-xa-trung-tam-dieu-tiet-dong-chay-nang-luong


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

23 thoughts on “️”LUÂN XA” LÀ GÌ? CÁC HÀNH GIẢ KIM CƯƠNG THỪA KHAI MỞ LUÂN XA NHƯ THẾ NÀO?️…

Trả lời