Vạn pháp là vô thường, Như Lai là thường trụ

VẠN PHÁP VÔ THƯỜNG, NHƯ LAI LÀ THƯỜNG TRỤ
——-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌺Lúc nọ Phật đang thuyết pháp, có một người nữ vào lạy Phật rồi ngồi qua một bên. Ðức Thế Tôn biết mà cố ý hỏi rằng: “Có phải nàng vì quá thương con, mà mớm cho con ăn nhiều chất bơ, rồi không biết có tiêu hoá hay không tiêu hoá?”.

🌺Người nữ liền bạch Phật: “Lạ lùng thay! Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của con. Bạch Thế Tôn! Sớm mai này tiện nữ cho con ăn nhiều chất bơ, lòng tiện nữ sợ rằng không tiêu hoá được, nó sẽ phải bệnh. Ngưỡng mong đức Như Lai chỉ dạy cho”.

Phật dạy:…

http://daibaothapmandalataythien.org/van-phap-la-vo-thuong-nhu-lai-la-thuong-tru

Vạn pháp là vô thường, Như Lai là thường trụ

Vạn pháp là vô thường, Như Lai là thường trụ
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời