Âm mưu cản trở Đức Phật thành đạo của Ma Vương

?ÂM MƯU CẢN TRỞ ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO CỦA MÀ VƯƠNG
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Sau khi Thái Tử Tất Đạt Đa rời khỏi thành, biết rõ chí nguyện xuất gia của Ngài, Ma Vương luôn theo dõi để tìm cách cản trở việc hành đạo của Bồ Tát. Sau hai lần thuyết phục thất bại, Ma Vương không thể làm cho Bồ Tát thoái chí. Đến khi Ma Vương nhìn thấy Tòa Kim Cương quý báu hiện lên và nghe lời phát nguyện từ lòng quyết tâm đanh thép của Ðức Bồ Tát dưới gốc cây bồ đề, y cảm thấy rung động thật sự.

?Bây giờ đã đến giai đoạn quyết liệt, Ma Vương tự nghĩ: “Ta đã dùng địa vị của bậc Chuyển luân thánh vương để cám dỗ cũng thất bại và đã dùng lời ân cần tha thiết khuyến dụ cũng không làm lay chuyển được Sa môn Cồ Đàm. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là dùng sức mạnh của chúng thiên ma và những loại phép thuật lợi hại của ta để đánh đuổi Sa môn Cồ Đàm, quyết tranh giành Tòa Kim Cương quý báu ấy về cho ta mà thôi”…

http://daibaothapmandalataythien.org/chien-thang-chinh-minh-moi-la-chien-cong-oanh-liet-nhat

Âm mưu cản trở Đức Phật thành đạo của Ma Vương

Âm mưu cản trở Đức Phật thành đạo của Ma Vương
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời